HT swirl

Droomtherapie

Het duiden van dromen, eens een belangrijke en verheven kunst, werd lange tijd naar het rijk van het bijgeloof verwezen.
Dromen, zo zei men, zijn bedrog, hersenschimmen, wensdromen zonder enige betekenis.
Sigmund Freud (Weense arts en psychiater van 1856 - 1939) en Carl Gustav Jung (Zwitsers psychiater en psycholoog 1875 - 1961)
keken echter met heel andere ogen naar dromen en hun betekenis en veranderden daarme de heersende opvatting over dromen.

Zij herstelden de oeroude opvatting dat dromen van grote betekenis zijn voor het leven.
Men ontdekte zelfs dat plotselinge verstoringen van dromen schadelijk zijn voor de gezondheid.
Nog sterker: een mens die niet meer kan dromen, kan niet blijven leven!
Jung zegt: dromen zijn “brieven van je ziel”, ze bevatten belangrijke informatie uit je onbewuste (onderbewustzijn).

Dromen kunnen informatie bevatten, onthullingen over de geestelijke gesteldheid en bijvoorbeeld het ziek zijn van de mens.

In de droom beschikken we over een verbazingwekkend geheugen en een enorme creativiteit.
Door samen te kijken naar je dromen kunnen we deze brieven “lezen” en de informatie die ze bevatten “vertalen”. 
Tijdens een droomsessie gaan we samen terug naar de droom, we herbeleven als het ware de droom en kijken samen naar de beelden
en de symbolen die er in de droom voorkomen. Je onbewuste weet namelijk altijd wat de betekenis is van deze beelden en symbolen.
Op deze manier kunnen dromen ons veel duidelijkheid verschaffen over zaken die ons bezig houden.
Zo kunnen dromen onze raadgevers zijn op onze levensweg.

Tijdens mijn opleiding "Hart-Academie" bij Hein Stufkens maakte ik kennis met de manier van werken volgens de  methode van Jung.
Gedurende deze drie jarige opleiding heb ik leren werken met deze methode.
 Hein Stufkens (1947) is filosoof, leraar en auteur. Meer informatie is te vinden op zijn site www.lacordelle.nl