HT swirl

Voedingsadvies

Voeding vormt, samen met voldoende beweging, voldoende rust, een goede ademhaling, sociale contacten een goede basis van welzijn.

Ze levert een belangrijke bijdrage aan het in stand houden van gezondheid en genezing van ziekten.

Helaas moeten we constateren dat wij, de moderne westerse mensen, het contact met basis voeding dreigen te verliezen.

Onze drukke maatschappij en het grote aanbod aan “snel voedsel”  (fast food) stimuleren daarbij ook niet echt om op zoek te gaan naar basis voedsel.

Vaak is het “vulling in plaats van voeding

Om je lichaam in goede conditie te houden en ziekte te voorkomen kan de juiste voeding een goede ondersteuning bieden.

Bij voedingstherapie volgens de TCM gaat men uit van Yin en Yang en het herstel van de balans tussen beiden.

De arts uit het oude China begon met het geven van een goed dieet, pas als dat niet werkte ging hij verder met het geven  van kruiden of acupunctuur.

Eigen verantwoordelijkheid speelt in dit geheel ook een grote rol, en de spreuk “je bent wat je eet” benadrukt dit alles nog eens.

Een zeer waardevolle bijdrage op het gebied van voeding, vooral ook m.b.t. de zieke mens wordt in Nederland geleverd door Betteke Visserman.

Zij spreekt vooral over “vitale voeding”.

Haar visie is gebaseerd op de Traditionele Chinese Geneeskunst (TCG) in combinatie met de Westerse Natuur. 

Voor meer informatie over dit onderwerp: zie www.vitalevoedingsvisie.nl