HT swirl

Massage, ondersteunend bij borstkanker

Uit vakblad voor Natuurgeneeskunde / februari 2014

De richtlijn palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Nederland beschrijft dat klassieke massage is geïndiceerd bij pijn, misselijkheid, slaapproblemen, spanning en onrust, angst en een sombere stemming. Er is beperkt onderzoek verricht naar het effect van massage bij patiënten met een levensbedreigende ziekte.

borstkanker

Onlangs is in het tijdschrift International Journal of Clinical Oncology een systematische review gepubliceerd naar de werking van massage bij vrouwen met borstkanker gerelateerde klachten. De massages werden uitgevoerd door erkende massagetherapeuten. Er werden 18 gerandomiseerde gecontroleerde studies met in totaal 950 deelneemsters geanalyseerd in deze review. In vergelijking met vrouwen in de controlegroep hadden vrouwen uit de massagegroep significant minder last van vermoeidheid en klachten die in verband staan met woede (zoals negatieve gedachten). Er werd geen significant verschil gevonden op de symptomen depressie, pijn, angst en lymfeoedeem. Uit eerder onderzoek naar massage bij mensen met kanker (n=207) werd wel een afname in angst gevonden (met 19-32%) (Fellowes, Barnes, & Wilkinson, 2004).

Op basis van deze studie kan geconcludeerd worden dat massage ondersteunend kan zijn voor vrouwen met borstkanker. Vervolgonderzoek moet uitwijzen wat precies de effecten zijn op de lange termijn en op kwaliteit van leven zijn (Pan, Yang, Wang, Zhang, & Liang, 2013).

Neem contact op met heeltherapie voor het maken van een massage afspraak.

Bronnen: Fellowes, D., Barnes, K., & Wilkinson, S. (2004). Aromatherapy and massage for symptom relief in patients with cancer. Cochrane Database Syst Rev(2), CD002287. doi: 10.1002/14651858.CD002287.pub2 Pan, Y. Q., Yang, K. H., Wang, Y. L., Zhang, L. P., & Liang, H. Q. (2013). Massage interventions and treatment-related side effects of breast cancer: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Oncol. doi: 10.1007/ s10147-013-0635-5