HT swirl

Publicaties

In mijn specialisatie tijdens de HBO medische- en psycho-sociale basiskennis, richtte ik mijn aandacht op parkinson.
Is parkinson een welvaartsziekte...?

Slaap jij ook wel eens slecht? Wordt je 's nachts wakker of kun je niet in slaap vallen?
Wellicht kunnen walnoten je daarbij helpen. Wil je weten hoe?

Goed nieuws! Behandelingen bij Heeltherapie worden in meer gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar (vanaf 1 januari 2015)!
Wilt u weten of de behandelingen bij uw zorgverzekeraar ook vergoed worden?

We gebruiken te veel medicijnen. Een reden daarvoor is dat we denken dat geneesmiddelen ons genezen. Dit is echter een grote misvatting. De meeste medicatie geneest geen ziekten, maar onderdrukt de symptomen van een ziekte. Bovendien onderschatten we de bijwerking van medicatie. Een reden daarvoor is dat het lichaam zeer sterk is. Er moet - op moleculair vlak - al heel wat schade plaatsvinden alvorens we ons ziek gaan voelen en van bepaalde medicatie dus bijwerkingen ondervinden. Maar dat neemt niet weg dat op lange termijn deze bijwerkingen de gezondheid kunnen schaden. Medicatie is en blijft een lichaamsvreemd product dat delicate evenwichten verstoort.

Uit vakblad voor Natuurgeneeskunde / februari 2014

De richtlijn palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Nederland beschrijft dat klassieke massage is geïndiceerd bij pijn, misselijkheid, slaapproblemen, spanning en onrust, angst en een sombere stemming. Er is beperkt onderzoek verricht naar het effect van massage bij patiënten met een levensbedreigende ziekte.

Pagina 3 van 6