HT swirl

F.E.S. universele remedies

Deep Peace

Deze combinatie is ontwikkeld na 9-11 om mensen te helpen om te gaan met de intense niveaus van menselijk karma en ontreddering. Deep Peace bouwt een spiritueel reservoir op in de ziel, zodat je dieper kunt reiken in de “bron van het leven” om het vertrouwen te vinden dat nodig is in deze onzekere tijden. Deep Peace helpt de ziel om te gaan met geweld, destructie en haat, zonder te vervallen in ontkenning, om het probleem te overstijgen, om evenwicht te vinden en hernieuwd vertrouwen in de mensheid en onze aarde. Het wordt vooral voorgeschreven als je je verlamd voelt, de behoefte voelt om te ontsnappen aan de werkelijkheid, of als je slaapstoornissen hebt ontwikkeld of nerveuze kwellingen als gevolg van de overweldigende ervaring of een natuurramp en de nasleep ervan. Het is zowel goed voor de maatschappelijk werkers als voor de slachtoffers.

Bevat de remedies van Angelica, Rock Rose, Red Clover, Oregon Grape, Indian Pink en California Valerian.

Spiritual Leadership

Deze combinatie geeft kracht, moed en inspiratie aan mensen die geroepen worden om de leiding te nemen in tijden van crisis. Ze helpt degenen die taken moeten verrichten die normaal als onmogelijk worden beschouwd of die voorbij gaan aan bekende mogelijkheden. In tijden van crisis wordt van  mensen soms verwacht dat ze plotseling een nieuwe rol op zich nemen als verzorger van hun familie of  dat ze hun omgeving mobiliseren. Deze combinatie richt de fysieke wilskracht en de spirituele kwaliteiten die inspireren om over te gaan naar nieuwe niveaus van creativiteit en handelen.

Bevat de remedies van Larkspur, Sage, Iris, Columbine, Red Penstemon en Red Larkspur.

Gaia Green

Gaia Green kan gebruikt worden in combinatie met of volgend op Magenta Mantle voor het herstel van bodem, water en lucht. Deze combinatie trekt elementale krachten aan om zich opnieuw te vestigen in beschadigde gebieden op aarde. Het stimuleert de groene hart krachten in mensen om zich te verbinden met de hart krachten van de levende aarde, om zo evenwicht te brengen in huizen, woongemeen-schappen, tuinen, water- en landmassa’s die verwoest en uitgeput zijn. Omdat ze is samengesteld uit de remedies van alleen maar zeldzame groene bloemen, voedt en stimuleert de Gaia Green combinatie de krachten van groei, van het leven en hernieuwt de elementale activiteit.

Bevat de remedies van Green Rein Orchid, Green Bells of Ireland, Lady’s Mantle, Green Rose, Green Gentian en Green Nicotiana.

Magenta Mantle

Deze combinatie helpt om het etherische veld wat zich om alle fysieke materie bevindt te herstellen. Het is vooral bedoeld voor uitwendig gebruik, maar kan ook ingenomen worden. Het bevat alleen de remedies van paarse bloemen. Magenta Mantle versterkt de aanwezigheid van elementale energie in de omgeving en helpt om de bodem, de lucht en het water te ontgiften en te herstellen.

Bevat de remedies van Fireweed, Self-Heal, Echinacea, Red Clover en Sweet Pea.

Magenta Healer

Deze combinatie remedie versterkt de etherische levenskracht en de genezende vermogens. Ze is erg goed voor mensen die langdurig ondersteuning nodig hebben bij het herstel van ernstige verwondingen, ziekte of ander lichamelijk trauma. De Magenta Healer combinatie stimuleert de zelf genezende vermogens van het lichaam en de ziel en werkt diep in op de celstructuren die zorgen voor herstel van de levenskracht.

Bevat de remedies van alle paarse bloemen: Self-Heal, Sierra Primrose, Echinacea, Pedicularis en Love-Lies-Bleeding, plus de essentiële olie van helichryse.

Grief Relief

Ontwikkeld na 9-11. De Grief Relief combinatie richt zich voornamelijk op het overweldigende verdriet dat mensen overkomt na het verlies van familieleden, vrienden, huisdieren, hun huis of hun bezittingen. Het kan ook nuttig zijn voor maatschappelijk werkers die sterk beïnvloed worden door de verdrietige omstandigheden om hen heen.

Bevat de bloesem remedies van Pink Yarrow, Bleeding Heart, California Wild Rose, Borage, Forget-Me-Not en Explorer’s Gentian.

Post-Trauma Stress Stabilizer

Deze combinatie bouwt het pad van de ziel en de werking van de levenskracht weer op na een catastrofaal verlies of na een trauma. Ze kan gebruikt worden bij nerveuze uitputting, emotionele afstomping, slaapstoornissen, psychosomatische symptomen en langdurige verwarring, wat na zulke gebeurtenissen op kan treden.

Bevat de bloesem remedies van Arnica, Bleeding Heart, Echinacea, Glassy Hyacinth, Green Gentian, Fireweed en Five-Flower combinatie.

Yarrow Environmental Solution (YES)

Dit is een belangrijke remedie voor mensen die werken op plaatsen met veel stress. YES activeert een gezonde reactie van het immuun systeem op stress in de omgeving, vooral wanneer de levenskracht en de vitaliteit bedreigd worden door schadelijke straling, vervuiling of andere schadelijke omgevingsfactoren. YES moet langere tijd gebruikt worden om het lichaam te helpen om zich te reinigen van giftige afval producten en bij allergische reacties op gifstoffen.

Bevat de bloesem remedies van Arnica, Echinacea, Golden Yarrow, Pink Yarrow en Yarrow, de tincturen van Echinacea en Yarrow. Dit alles op een basis van zout water.